#جدول_مزاج_شناسی / راههای تشخیص مزاج 

 بخش هشتم/ اجابت مزاج

🔹فضولات بدن شامل ادرار، مدفوع، عرق، مو، ناخن، خون و... است. 

🔹اگر رنگ مدفوع یا ادرار تیره‌تر از معمول یا بدبوتر از معمول باشد، دلالت بر گرمی مزاج و غلبه صفرا دارد.

🔹اگر زود به زود صورت گیرد نیز دلالت بر گرمی مزاج و غلبه صفرا دارد.

🔹بی رنگ بودن یا کم بودن فضولات ، دلالت بر سردی مزاج دارد.

@Farsna