استاد اینکه آیا آفتاب گرفتن با عث سرطان پوست میشود؟

 خواهش میکنم آفتاب گیری را ختما در زندگی آپارتمان نشینی قطع نکنید و الا با کمبود ویتامین d مواحه میشود اما آفتاب زیاد برای کسی که زندگیش و کارش در زیرآسمان است و صفراوی مزاج است بایستی رعایت کند