گوشتهای قرمز، سفید ، پرورشی ، دریایی ، پرندگان ، محاسن و معایب آنها با نگاهی به طب اسلامی و سنتی چیست :

*آداب خوردن گوشت از دیدگاه اسلام :

- نهى از خوردن گوشت خام

 - امام باقر (علیه السلام ): پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، از این که گوشت ، خام خورده شود، نهى کرد و فرمود: ((تنها درندگان ، چنین گوشتى مى خورند. (گوشت را) هنگامى بخورید که آفتاب یا آتش ، آن را دیگرگون ساخته باشد)).

  - الکافى : - به نقل از هشام بن سالم -: از امام صادق (علیه السلام ) درباره خوردن گوشت خام پرسیدم : فرمود: ((این ، خوراک درندگان است )).

  - امام رضا (علیه السلام ): خوردن گوشت خام ، در شکم ، کرم پدید مى آورد.

 - انتخاب سردست یا قسمت هاى جلو

  - امام على (علیه السلام ): دوست داشتنى ترین عضو گوسفند براى پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) سردست بود.

  - امام صادق (علیه السلام ): پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، دست و شانه را دوست داشت و بن ران ( قلوه ) را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه ، دوست نداشت .

  - امام رضا (علیه السلام ): - خطاب به غلام خود -: در (خریدن ) گوشت براى ما، قسمت هاى جلو (ى لاشه ) را بخر و قسمت هاى عقب را نخر؛ زیرا بخش هاى جلو به چراگاه ، نزدیک تر و از آفت ، دورترند.

 - شستن گوشت پیش از پختن آن :

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): برادر عیسى ، از شهرى گذر کرد و دید که مردمش رنگ چهره هایشان زرد و چشم هایشان کبود است . آنان از بیمارى هایى که داشتند، نزد وى اظهار ناراحتى کردند.

 گفت : ((درمانتان همراهتان است . شما هنگامى که گوشت مى خورید، آن را ناشسته مى پزید، در حالى که هیچ چیزى بدون نوعى جنابت ، از دنیا نمى رود)).

 از آن پس ، گوشت هاى مصرفى خود را شستند و در نتیجه بیمارى هایشان از میان رفت .

 - گرفتن گوشت با نوک دندان ها :

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): گوشت را کاملا با نوک دندان ها بدرید؛ چرا که این ، گواراتر خوش مزه تر است .

- پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود :

  - امام صادق (علیه السلام ): چهار چیز، (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیرى ، پیر

مى کند: خوردن گوشت خشک شده ، نشستن بر جاى مرطوب ، بالا رفتن از پلکان ، و آمیزش ‍ با پیرزنان . یا در جائی دیگر فرمود : سه چیز، بدن را فرسوده مى کند و شاید هم بکشد: خوردن گوشت خشکیده فاسد، حمام رفتن با شکم پر، و همبسترى با پیرزنان .

 - امام صادق (علیه السلام ): سه نوع از خوردنى ها، موجب لاغرى است : گوشت خشک شده ، پنیر، و شکوفه خرما.

- امام هادى (علیه السلام ): گوشت خشکیده نمک سود، بد چیزى است ؛ زیرا در معده شل مى شود، هر بیمارى اى را تحریک مى کند و براى هیچ چیزى سودمند نیست ؛ بلکه زیان هم دارد.

- پرهیز از اعتیاد به خوردن گوشت :

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): هر کس چهل روز گوشت بخورد، سنگ دل مى شود.

  - امام على (علیه السلام ): شکم هایتان را گورستان جانوران نکنید.

 - امام صادق (علیه السلام ): امام على (علیه السلام ) عادت به خوردن گوشت را بد مى شمرد و مى فرمود: ((آن را اعتیادى همچون اعتیاد به شراب است )).

  - ربیع الابرار: در حدیث است که : ((هر کس چهل روز پیوسته گوشت بخورد، سنگ دل مى شود و هر کس چهل روز، آن را واگذار، بدخوى مى گردد)).

 - نوبت هاى خوردن گوشت

  - امام صادق (علیه السلام ): در هر هفته ، یک بار گوشت بخورید و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهید؛ زیرا موجب اعتیادى همچون اعتیاد به شراب مى گردد. نیز آنان را بیش از چهل روز، از آن محرم مدارید؛ چرا که آنان را بدخوى مى کند.

  - المحاسن : - به نقل از ادریس بن عبدالله -: نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم . از

گوشت ، سخن به میان آورد و فرمود: (((غذا را) یک روز با گوشت بخور یک روز با شیر، و یک

روز با چیزى دیگر)).

- غفلت نکردن از گوشت خوری به مدت چهل روز

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): بر شما باد گوشت ؛ چرا که گوشت ، گوشت مى رویاند. هر کس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد، بدخوى مى شود. هر کس بدخوى شد، به او گوشت بخورانید. هر کس چربى بخورد، آن چربى به اندازه خود براى او بیمارى فرود مى آورد.

- پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): هر کس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد، باید به امید خداوند (عزوجل ) وام بگیرد و گوشت (بخرد و) بخورد.

 - امام على (علیه السلام ): گوشت بخورید؛ چرا که گوشت ، از گوشت است و گوشت ، گوشت مى رویاند. هر کس چهل روز گوشت نخورد، بدخوى مى شود. و اگر گسى از شما (خواه از انسان ها و خواه از چارپایان ) بدخوى شد، در گوشش اذانى کامل بگویید.

- تمیز نکردن کامل استخوان و نخوردن مغز استخوان

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): بدان امت من ، کسانى هستند که مغز استخوان را مى خورند.

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): نرمه سر استخوان هاى پرندگان را مخورید؛ چرا که سل مى آورد.

 - الکافى : - به نقل از هیثم -: ابوحمزه براى ما - که گروهى بودیم - غذایى آماده ساخت چون حضور یافتیم ، دید که مردى استخوانى را کاملا تمیز مى کند. بر سر او بانگ زد و گفت : مکن ! من از امام سجاد (علیه السلام ) شنیدم که مى گوید: ((استخوان ها را کاملا تمیز نکنید؛ زیرا جنیان را هم در آنها بهره اى است و اگر چنین کنید، چیزى از خانه مى رود که از این (بهره شما از تمیز کردن استخوان ،) بهتر است )).

- گوشت ها ( خواص و مضرات )

  امام علی(ع) فرموده‌اند که «شکم‌های خود را گورستان حیوانات قرار ندهید» 

روایتی از معصوم(ع) که به یکی از یاران‌شان که اصلا گوشت نمی‌خورد، فرموده بودند: «آنچه را شنیدی معنایش این است که مثل حیوان نخوری، نه اینکه حیوانی نخوری».

- گوشت خوری از دیدگاه اسلام :

پیامبر (ص): بهترین غذاى اهل دنیا و آخرت ، گوشت است و پس از آن ، برنج مى باشد.

پیامبر (ص): خوردن گوشت با تخم مرغ ، توان جنسى را بالا مى برد.

پیامبر (ص): حضرت نوح به خاطر ضعیف بودن بدنش ، به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند به اووحى فرستادکه گوشت را با شیر بپز و بخورکه من قدرت و برکت را در آن دو قرار داده ام .

پیامبر (ص)، مردى بسیار چاق را دید و از او پرسید: ((غذایت چیست ؟)). گفت : ((در منطقه زندگى من ، غله نیست . به همین جهت ، گوشت و شیر مى خورم )). پیامبر فرمود: ((دو چیز را که موجب رویش گوشت در بدن مى شود، در یک جا جمع کرده اى )).

پیامبر (ص): گوشت شتر بخورید. این گوشت را فقط مؤ منانى که مخالف یهود هستند،

مى خورند؛ البته یهودى که دشمنان خدا هستند.

پیامبر (ص): شیر و روغن گاو را بخورید و از گوشت آن حذر کنید. چرا که شیر و روغنش درمان است و گوشتش بیمارى است .

پیامبر (ص): مداومت بر خوردن ماهى تازه ، گوشت بدن را ذوب مى کند.

امام على (ع): از مداومت بر خوردن گوشت ماهى بپرهیزید که بدن را مبتلا به سل مى کند.

امام على (ع): کمتر ماهى بخورید؛ چرا که گوشت بدن را آب مى کند، بلغم را زیاد مى گرداند و نَفَس را سنگین مى سازد.

امام على (ع): هر کس ضعیف شد. گوشت با شیر بخورد.

امام على (ع): در میان پرندگان ، غاز همچون گاومیش است و مرغ همانند خوک .

امام باقر (ع): خوردن گوشت ، قدرت شنوایى ، قدرت بینایى و قدرت بدن را زیاد مى کند.

امام باقر (ع): ماهى براى پرده ى چشم ، بد است .

امام صادق (ع): گوشت با شیر، نان خورش پیامبران است .

امام صادق (ع): هر کس در قلب یا بدنش ضعفى دید، گوشت میش با شیر بخورد که هر نوع درد و بیمارى از بدنش بیرون مى رود، بدنش قوى مى گردد و لثه اش محکم مى شود.

امام صادق (ع) خرمایى خواست و میل کرد و فرمود: میلى به خرما نداشتم ، اما چون ماهى خورده بودم ، آن را خوردم . هر کس در شب ، ماهى بخورد و پس از آن چند خرما یا کمى عسل نخورد، رگ فلج در بدن او، تا صبح مى جنبد.

امام کاظم (ع): به فرد تب دار، گوشت کبک بخورانید که ساق پا را قوى مى کند و تب را مى برد.

سعد مى گوید: به امام کاظم گفتم : ((خانواده من گوشت میش نمى خورند)) فرمود: ((چرا؟)). گفتم : ((چون مى گویند گوشت میش ، سودا و سردرد و دیگر دردها را تحریک مى کند)). فرمود: ((اگر در نظر خداوند، چیزى ارزشمندتر از میش بود، آن را فداى اسماعیل مى کرد)).

امام کاظم (ع): گوشت ماهى بخورید که اگر بدون نان بخورید کفایت مى کند و اگر با نان بخورید، گوارا مى باشد.

امام رضا (ع): بهتر است تخم مرغ و ماهى را با هم نخورى . هر گاه این دو در یک جا جمع شوند، موجب قولنج و بواسیر و دندان درد مى شوند.

امام عسکرى (ع): اگر قدرت و توان بدنى مى خواهى گوشت بخور.

ادامه در صفحه بعدی


ادامه مطلب ...