🔴 آبسه🔴

🔵دکتر سید علی ابوالحبیب🔵

 ✅✍گل ختمی 10 گرم + آرد باقلا 10 گرم + بذر شنبلیله 15 گرم + بذر کاوشه 15 گرم + کشمش 5 گرم + گل پنیرک 5 گرم همه مواد خشک فوق را نرم کوبیده به همراه کشمش در کمی شیر پخته و به محل تورم ضماد کنید.

 🔴 آبسه🔴

🔵دکتر محمد دریایی🔵

 ✅✍عسل خالص 🍯را روی آبسه گذاشته و در روز چند نوبت انجام دهید.

 ✅✍ریشه گیاه بابا آدم را له کرده با یک قاشق چای خوری عسل🍯 مخلوط کرده به صورت مرهم ساخته روی آبسه قرار دهید، التیام می یابد. این مرهم را برای بهبودی دمل، زخم های کهنه، سوختگی پوست، خراشیدگی و شوره و پوسته ی پوست به کار ببرید.👌

 🔴 آبسه🔴

🔵دکتر غلامرضا کردافشاری🔵

 ✅✍آبسه ها و زخم ها:

 ضماد پیاز نرگس کوبیده با سرکه 🍇و عسل 🍯خارج کننده چرک و التیام دهنده زخمهای بزرگ و عمیق در محل اتصال عضلات به یکدیگر و به استخوان و نیز زخمهای اعصاب است.

 http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share