🌷 ⬅مخلوط سه شیره

 1⃣شیره انگور.

2⃣شیره خرما.

3⃣شیره توت.

به انداز‌ه هم دریک شیشه مخلوط کنید.سرش که بسته باشه وداخل یخچال نگه داری کنید تامدت زیادی ماندگاری داره.این معجون مقوی روهر 8ساعت .برای بچها یک قاشق مرباخوری وبرای بزرگترها یک قاشق غذاخوری.عالی برای درمان کم خونی.بیحالی😩 وبیحسی بدن.اگر دایم حال خواب الودگی 😴دارید حتما استفاده کنید.حتی برای چاقهاهم خوب است چون چاق کننده نیست.حتما درست کنیدوبه فرزندانتان هم بدهید.بااین غذاهایی که میخوریم بدنمون حتمابه خوردنیهای مقوی نیاز داره.در ضمن سه شیره مثل قرص اهن میمونه.بااین تفاوت که این جذب بدن میشه ولی قرص اهن ظرف 24ساعت از بدن دفع میشه.امیدوارم این مطالب براتون مفید باشه دوستان.