آیا می دانید که خانم های باردار در سه ماه اول بارداری نباید در رختخواب های پر، پشم شیشه و دارای مواد پلاستیکی بخوابند؟

 خوابیدن در این رخت خواب ها سبب کثرت عرق شده، خون را به طرف لگن برده ممکن است موجب سقط گردد.

از بی خوابی هم که خون را گرم کرده بنیان اعصاب را ضعیف می نماید بپرهیزند. اما به طور کل این رخت خواب ها می توانند زمینۀ آلرژی و آسم را در کودک نیز ایجاد نمایند.

پس بهترین رختخواب پنبه، پشم شتر و الیاف طبیعی مثل نخ و کتان است.

 http://ravazadeh.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7/

نظر حقیر تا سه ماهگی جنین به هیچ وجه نباید تغذیه سرد مصرف کرد چون سرد کردن رحم موجبات سقط جنین میگردد