سوالی مکرر و  مهم درباره میزان سرکه و آبغوره خوردن و پی آمد آن:؛ 

ج :؛ بخشی از عفونت های مجاری ادراری و کسل بودن و کرختی اقابان و خانمها درزندگی و زناشویی٬ مصرف زیاد سرکه و ناشتا خوردن سرکه و ابغوره است که باعث عبوس شدن و گوشه گیری تشخیص داده شده است پس سرکه خوری حدی دارد چون مزاج ان سرد و خشک است و تولید غمناکی در سیمای افراد را در پی دارد.