پیامبر اعظم ص فرمودند : بر شما باد هر میوه به هنگام آغاز فصلش ٬ چرا که در این هنگام ٬ مایه ٬_سلامت تن و از میان رفتن اندوه است و ذرپایان هر فصل هرمیوه پرهیز کنید چون خوردنش باعث دردی برای تن است .

۲- از امام صادق ع روایت شده که ایشان ٬ پوست کندن میوه را دوست نداشت .

۳- امام صادق ع : میوه را دانه‌دانه بخورید تا زیان به شما نرساند.

۴- از امام کاظم ع روایت شده که پیامبر اعظم ص از خوردن دومیوه با همدیگر نهی میفرموده است .

۵- امام صادق ع فرموده هرمیوه را زهری است پس اگر میوه برای خوردن آوردید با اب بشویید .

۶- پیامبرص : هرکس میوه را با نام خدا بخورد آن میوه به او آسیب نمیرساند 

📚منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام ص ۴۲۱ الی ۴۲۴

💊💊💊💊

۱- همه مبوه های درختی خواص مغناطیسی دارند .

۳- همه گوشتها و ماهی ها و چربی ها و شیرها در حوزه ی گروه غذاهای الکتریسم هستند .

۴- دردنیای ما مبوه های بالای زمین با میوه های زمینی خاصیت متضاد دارند و خوب با هم ترکیب نمیشوند و اگر این قانون را در خوردن رعایت نکنیم سوهاضمه و اسهال و نفخ و گاز شکم و جوش و میگرن و آلرژی ها و امراض کلیوی و سموم شکل میگیرد

مثال پاییزی ؛: الان فصل انگور + خربزه + هلو + شلیل + بادمجان + هندوانه در یایان فصل برداشت هستند پس خوردن آنها با تغییر فصل میتواند آلرژی های نوینی را در بدن ما تولید کنند .