سوال

چرا روغن جات گیاهی را به کف پا و مفاصل پاها میمالیم و اصلا روغن قسط چیست 

💊پاسخ 

 روغن قسط از صدراسلام مورد تاکید معصومین ع برای درد مفاصل + رفع گرفتگی عروق + رفع ورم های مفاصل + بازگشایی عروق + فعال کردن جریان خون  انگشتان پا و کف پا محل ریزش عفونت ها بالاخص مزاج سوداوی و بلغمی و سپس صفراوی ها است. وقتی روغن جات را میمالیم خصوصا روغن قسط عفونت از کف پا با سمت مجاری ادراری مدیریت میشود

 فقط بدانید 

وقتی روغنها را میمالید تا چهارروز اول درد تشدید میشه 

چرا چون عفونت ها در کناراستخوان همزیست شده است پس مقاومت میکند