پرسش و پاسخ

برای درمان لوزه قرمز و سفید با نگاهی به طب سنتی می گردد.

طول درمان چند ماهه است.

۱- اولین و آخرین غذایش عسل باشد.یعنی اینکه یک قاشق غذاخوری صبح

 ناشتا و یک قاشق غذاخوری شب موقع خواب مصرف شود.

۲- غرغره با آب و نمک دریا روزی دو مرتبه

۳- روغن مالی گلو با روغن سیاه دانه هر شب ازبیرون یا روغن زیتون یا بادام 

۴-خوراک گرمیها مخصوصا شبانگاه مثل آش گشنیژ با گوشت چرخکرده گوسفندی و یک دانه شلغم

 ۵- در هنگام ورم لوزه‌ها به کلى از خوردن پیاز و سرخ کردنى ها مانند بادمجان و کباب شامى و چربى خوددارى نمائید و همیشه دستمال و یا پارچه از نوع چفیه به گردن بسته شود 

۶- خوردن عدس پخته نافع است و باید غذاهاى ساده مخصوصا شیر گاو بدون چربى و آش ساده میل نمایید. 

۷-جوشانده و آب عناب بسیار بسیار نافع است.

۸- دوقاشق عرق آویشن را در یک لیوان آب جوش ریخته و پس ازچند لحظه غرغره کرده و یا چند قاشق بخورند

۹- سیر، اثر شفا بخش کاملى در بیماریهاى مزمن دستگاه تنفسى دارد و اگر کسى مبتلا به ورم لوزه باشد و بخواهد از این مرض شفا یابد باید هر روز در آش یک دانه ریخته و مصرف کند

۱۰- غرغره کردن جوشانده ی جو بهترین دواى گلو دردهایى است که در اثر ورم لوزه‌ها پیش مى آید.

بایستی دردرمان دقت شود

لوزه قرمزنتیجه گرمی و غلبه صفرا و دموی است 

لوزه سفید نتیجه بلغمی شدن گلو و غلبه بلغم است

 آیا عرق نعنا و آویشن و فلفل و خردل و سس زیاد نمیخورید بایستی پرهیز شود

گاهی مواقع مصرف ادویه زیاد این گرفتاری تورم لوزه را تولید میکند.

اگر لوزه ایشان از شدت گرمیجات است پس روغن بنفشه زیر گلو زده شود و دمنوش ختمی و بنفشه روزی یک استکان میل شود و لذا استعمال روغن سیاهدانه مضر است.