س :؛فهرست پرهیزهای تغذیه برای مزاج سوداوی یعنی بدن سرد و خشک کدام هستند:؛ 

👥👤ج :؛ غذاهای نمک سود مثل ماهی دودی + ماهی شور+ خیار شور+ نمک زیاد+پنیر شور و کارخانه ای کهنه+ گوشت گاو و گوساله+ گوشت حلال حیوانات پیر+ غذاهای مانده و بیات و بالاخص فریزری+ چای شیرین+ شیرینی جات قنادی و مصنوعی + ترشیجات کارخانه ای حتی خانگی و سرکه+ قهوه و نسکافه + بادمجان )+ برنج + مرغ کارخانه ای + کاستن مصرف دوغ و چای و ماست که سوداوی ها تشنه شدید به خوردن هستند.