🇮🇷برای خشکی دست و پا / الان فصل لیموشیرین است روزی سه لیوان آب انرا میل کنبد/ بادمجان خشکی زیاد میدهد و بجای ان کدو جات زیاد میل شود / عرق مخلوط خارشتر و خارخاسک بسبار مفید است / ادویه چات دوری شود / دستها با روغن زیتون چرب شود/ استرس را در خودتان حذف کنید