ورم پروستات یک ورم صفراوی است که بیشتر بخاطر فعالیت زیاد جنسی است. 

پرهیز از چیزهای گرم و تند و تیز مانند سیر و فلفل و. ..

درمان : استفاده از منضجات صفرا که قبلاً گفته شده است. 

مغز خیار سالادی را به مدت دو ساعت در سرکه خوابانیده و میل فرمایند. 

مالیدن روغن بنفشه در زیر ناف تا عانه 

غذا : نخود آب مرغ رسمی با اسفناج یا گشنیز یا کدو 

انشاءالله بهبودی حاصل می شود.

استاد سیدرضا رضوی