🌷 سوال :

استاد ببخشید برای اسهال بچه هفت ساله چی خوبه

جواب :

یک قاشق مرباخوری بارهنگ در یک لیوان عرق نعناع به مدت پنج دقیقه بجوشانید و به بچه بدید 

 کته و ماست و پودر نعناع هم خیلی مفید است

استاد مهربانی