بیماری های اوره نتیجه ترش شدن خون است 

پس قلیایی کردن خون در معالجه‌تدریجی و گام به گام موثراست ؟؟

۱- انگور زرد + اسفناج + آلبالو یا مربای خانگی آن + گیلاس + زغال اخته ضد ترشی خون هستند .

۲- راهکار مقابله : سیب درختی + انجیر و آب آن + انارشیرین و‌میخوش + تمشک + خربزه + پرتقال + گیاه یا عرق اسطوخدوس+ خیار با پوست و اندکی نمک

۳- عوامل ترش کننده خون : نان + گندم + جو + باقلا + عدس + لوبیا + پسته + فندوق + قارچ+ تغذیه های حیوانی بالاخص گوشتهای قرمز و سفید