💊💊 انجیر تقویت کننده کبد و کاهنده خشم است

 یک متخصص طب سنتی گفت: انجیر چاق کننده, ملین و کاهنده خشم است. همچنین برای بهبود درد و خشونت سینه، تکرر ادرار مفید است و در نهایت تقویت کننده کبد نیز است. میوه‌ها و سبزی‌ها در طب سنتی دارای مزاج‌های مختلف است و اگر افراد مزاج خود را بشناسند و میوه و سبزی را با توجه به مزاج خود مصرف کند، از بروز بیماری‌ها پیشگیری می‌کنند.خواص انجیر: ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی عنوان کرد: انجیر دارای طبیعت گرم و تر بوده و بسیار میوه مغذی است. به گزارش تسنیم، انجیر چاق کننده بوده ملین و کاهنده خشم است. برای بهبود درد و خشونت سینه، تکرر ادرار مفید است همچنین تقویت کننده کبد نیز است. -انجیر همراه با بادام و پسته، افزاینده قدرت تعقل و مقوی بدن‌های ضعیف است.خواص خیار: خیار سرد و تر است, برای تسکین حرارت صفرا و خون و التهاب‌های احشا یا سیستم گوارش مفید است. خیار برای سرد مزاجان مضر است و باید آن را با سیاه دانه، زنیان، عسل و معجون‌های گرم بخورند. گرم مزاجان بهتر است، خیار را با سکنجبین مصرف کنند (آفرینش، 14 شهریور 1394).

http://www.tim.ir/news/1519/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

انجمن تحقیقات طب سنتی ایران