🌷سوال :

 جسارتاًدخترم ١٢سالشه ویکی از آرزوهاش داشتن موهای بلندهست ، اما تا کمی موهاش بلندمیشه موخوره میزنه وناچاریم کوتاهش کنیم آیا راه درمان قطعی وجود داره؟

موهای چربی هم داره

جواب

زیر موها رو خیلی کم کوتاه کنید و پایین موها رو با روغن کدو ماساژ دهید

از تماس موها با لباس پلاستیکی اجتناب کنید