سوال

 سلام .ناخنم در گوشت پایم فرو رفته و عفونت کرده.چهارده ساله و سفیدپوست هستم و تبم گرم است

جواب :

سلام یعنی شما چهارده ساله همینطوری هستید؟

دنبه و زردچوبه ببندید و هر 24ساعت عوض کنید تا کاملا بهبود پیدا کند و بعد از آن با روغن گیاه دم اسب هر روز ماساژ بدید

استاد مهربانی