سوال

سلام، برای جای زخم کنار ناخنم که قبلا بریده، الان خوب شده، وجایش برآمده شده، چی استفاده کنم؟ تا خوب بشه

جواب

مرهم سیاه یا خرما و سرکه ببندید

استاد مهربانی