سوال

سلام استاد گیاه زنیان برا چی خوبه ؟

جواب

زنیان گیاه تخصصی مشکلات معده و روده است 

و کمک به ترک اعتیاد، مقوی قوه باه، کمک به لاغری ، و......

استاد مهربانی