🌷سوال :

 برای خار پاشنه چی تجویز می کنید

جواب

ترکیب پودرسیاه دانه و سرکه هر 12 ساعت یکبار

و ماساژ با روغن سیاهدانه

🌷استاد مهربانی