چرا در بخشهایی از بدن (صورت + دست +پوست + ناخنها+ زبان +لبها+ زیر چشم + دندان+ استخوان زانو و.  ... ) سیاهرنگ میشوتد و یا رنگ ادرار خاکستری و رنگ مدفوع قهوه ای نزدیک به سیاهی شده و یادانه های سیاهرنگ لک دربدن مشاهده میشوند
.
لبخندجوا ب :: بدن شما یواش یواش به سمت فعال شدن خلط سوداوی یعنی سردو خشک پیش میرود و براثر عفونت های بیصدا دربدن و یا تغذیه های سرد مزاج (مثل گوشت گاووگوساله و بادمجان غیر فصل و فست فودها و تغذیه اروپایی )و یا انباشت خلط سودا و رشد غم وغصه ٬ استرس هاو فشار بر طحال زیرقلب ٫ به سمت گرفتگی شدید عروق و خشک شدن اب خون در نواحی مورد اشاره , بیماری سوداوی گرفته اید و لذا هر فردبایستی متناسب با مزاج اولیه اش به معتدل سازی بدن گام بردلرد.
راهکار باید ها:؛
فرد روزی یک لیوان عرقهای مخلوط خارشتربا خارخاسک میل کند تا عفونت دفع شود و اگر سردی عارض شد با عسل میل کنید.
خوردن روزی دولیوان عسلاب بسیار موثر و مفید است .
خوردن پودر هفت مغز به اندازه یک قاشق ناشتا میل شود و اگر حساسیت پوستی رخ داد کمتر میل شود .
عرق افتیمون ( مزاجش گرم ) روزی یک استکان میل شود .
نوشیدن روزی دو لیوان مخلوط  عرق طارونه با عرق بهارنارنج و اسطوخودوس .
 مالیدن روغنهای (بادام شیرین و یا تلخ  و یا کوسه ماهی و یا قسط ) روی اعضا سیاه شده و یا روی روده و یا روی پوست الزامیست.