معجون مخلوط سه شیره طبیعی و غفلت ما 

 1⃣شیره انگور.

2⃣شیره خرما.

3⃣شیره توت.

 به انداز‌ه های مساوی در یک شیشه مخلوط کنید.

سرش که بسته باشه وداخل یخچال نگه داری کنید تامدت زیادی ماندگاری داره.

 این معجون مقوی روهر 8ساعت .

  وبرای بزرگترها یک قاشق غذاخوری.عالی 

برای درمان کم خونی، بیحالی😩 وبیحسی بدن.

 اگر دایم حال خواب الودگی 😴دارید حتما استفاده کنید.

 حتی برای چاقها هم خوب است چون چاق کننده نیست.

 حتما درست کنید و به فرزندانتان هم بدهید.

با این غذاهایی که میخوریم بدنمون حتما به خوردنیهای مقوی نیاز داره.

 در ضمن سه شیره مثل قرص اهن میمونه. با این تفاوت که سه شیره

جذب بدن میشه ، ولی قرص اهن ظرف 24ساعت از بدن دفع میشه.

منبع استاد اکبر زریبافان