سوال

روش درمانی برای تاندوم پایی که بسیار آسیب دیده و لیکن پاره صد در صد نشده باشد ؟

پاسخ

اول: محل موضع بادکش ممنوع 

دوم :محل موضع ماساژ ممنوع 

سوم :گیاهان کام + اوشق + شیرین بیان + مورد سه برابر سایر گیاهان مخلوط کرده با زرده تخم مرغ محلی با روغن کنجد 

کاملا خمیر شده و برای هر ۱۲ یا ۲۴ ساعت برروی پارچه بدون آب خیس شده مالیده و برمحل موضع تاندوم پا بسته شود 

منبع برگرفته از استاد مهربانی درهمدان