شفا و درمان از خداوند ؛: 

امام صادق ع فرموده یکی از انبیا الهی بیمارشد و گفت من درمان نمیکنم تا ان کس که‌مرابیمارکرده خودش شفایم بدهد ! 

خداوند متعال در پاسخ این یپامبر فرمود 

من تورا شفا نمیدهم تا خودت را درمان کنی ٬ به راستی که

 هم شفا ازمن است 

و هم دوا ازمن است

انگاه آن پیامبر خدا ٬ خود را درمان کرد و سپس شفا یافت .

💊💊ازهمه اعضا محترم استدعادارم اگر درمانگری با نگاه اسلامی با ذکر منبع و آدرس دقیق از سیره علما سلف سراغ دارید گروه را دراین گرایش یاری کنید

  منبع خبر بالا مستدرک الوسایل ج ۲ ص ۹۰