برای افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، همچنین افراد لاغر و جوان مصرف زیاد چای می تواند مضر باشد، ولی چای برای افرادی که سن بالایی دارند و کسانی که دچار غلبه رطوبت و چاقی هستند، مفید است. به گزارش تسنیم، امیرمحمد جلادت متخصص طب سنتی درباره تاریخچه چای اظهار کرد: واژه چای یک واژه چینی است که تاریخچه آن به چین برمی گردد. به گفته وی سابقه مصرف چای در ایران بیشتر از 200 تا 250 سال نیست و در واقع از زمانی است که سلطه عثمانی ها باعث شد مصرف قهوه در ایران کم شود. این متخصص طب سنتی ادامه داد: ایرانی ها به دنبال جایگزین قهوه بودند و به دلیل رابطه خوب بازرگانان ایرانی با هندی ها، این محصول وارد ایران شد.

 کاشف السلطنه نخستین کسی بود که چای را وارد ایران کرد

 جلادت بیان داشت: کاشف السلطنه نخستین کسی بود که از طرف ایران مامور شد به هند برود و درباره چای بررسی کند و آن را برای کاشت به ایران آورد؛ در حدود سال 1286 که چای وارد لاهیجان شد، کشت آن شروع شد. وی بیان کرد: چای تولیدی ایران حدود 4 تا 5 درصد چای جهان را تامین می کند. از حدود 250 سال پیش تا کنون حکمای ما در مورد چای صحبت کرده اند. این متخصص طب سنتی عنوان کرد: در کتاب مخزن الادویه ملک الاطبا درباره خواص چای صحبت شده که تمام این خواص با توجه به مزاج افراد است. جلادت خاطرنشان کرد: برای افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، همچنین افراد لاغر و جوان مصرف زیاد چای می تواند مضر باشد، ولی برای افراد سن بالا و کسانی که دچار غلبه رطوبت و چاقی هستند، مفید است (خراسان، 12 مرداد 1394).

http://www.tim.ir/news/1493/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

سایت معتبر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی درتهران