ترکیدگی پا ها نتیجه حضورخلط سودا در نیمه تن پایین است 

یعنی به حدی خلط صفرا ( یعنی گرمی و غلظت خون زیاد )در بدن سوخته که شیرابه آن به شکل غلیظ تر در مجاری ادراری و مثانه ظاهر میشود 

یعنی سودای سوخته که از غلیظ شدن خلط صفرا تولید میشه ٬ در پاها به شکل پوست ضخیم و خون خشک شده ظاهر میشود یعنی عفونت رفیق خون شده و به جای خون جاری نشسته است ؟ 

یعنی الان در این ناحیه پای شما٬ خون حرکتی ندارد و لخته شدن خون به شکل و رنگ پوست و استخوان ظاهر میشوند

سنگ پا برای این نوع پاها ٬٬ پیسی می آورد و بایستی پرهیز شود 

👥 راهکار درمان شربت سکنجبین و خاکشیر و آش جو و لیمو شیرین و دوری از بادمجان و ارتباط زناشویی کمترو پاشیدن پودر لیمو عمانی روی تغذیه و دوری از ادویه جات بالاخص نمک و دوری مطلق از گوشت گاو و گوساله و خوردن دمنوش ترکیبی ختمی با پنیرک همانند چای و پیاده روی و چرب کردن پاشنه پا با روغن شتر مرغ و حتی روده ها از بیرون با روغن بادام شیرین است

باستی گرایش تغذیه به سمت سرد و تر سوق پیدا کند و از یبوست شدن بدن باسرعت جلوگیری به عمل اید

این فرد کف پایش میسوزد پس پا گرم نگه داشت و نبایستی با یخ گذاشتن خون را عفونی ترش کنیم