اثرات بلغم یعنی رطوبت و سردی به مغز چیست :

ج :: سستی + کرختی + تنبلی+ کند ذهنی + فراموشی+ هوش ضعیف + سردرد از ناحیه پشت سر+ سرماخوردگی زیاد+ کاهش شعور + صرع + ترشحات بینی+ سکته بلغمی+ بی حسی دست و پا+ غده درآمدن مفصل بغل کف دست+ خواب زیاد+ آب اوردن سر+ تشنج سرد+ شکم آوردن است 

راهکار چیست و چه کنیم :؛

 این افراد از خوردن لبنیات بدون مصلحات ٬ خیار ٬ تغذیه سرد و تر٬ هندوانه ٬ خیار ٬ کاهو ٬ اسفناج ٬ انار ترش ٬ رب گوجه ٬ مرغ کارخانه ای ٬ گوشت گاو و گوساله٬ برنج ٬ پرتقال پرهیز کنند مگر با مصلحات یعنی تذیه گرم و خشک همراهش کنند