کتاب نسخه های ۲۰ جلدی از معصومین ع و بزرگان در باب طب اسلامی و سنتی برای پژوهشهای غیر آکادمیک

۱- مزاج شناسی و درمانهای مشترک 

۲- بیماریهای پوست و مو و زیبایی جلد او ۲ 

۳- بیماریهای مغز و اعصاب 

۴- بیماریهای چشم و گوش و سینوزیت 

۵- بیماریهای دهان و دندان و لب 

۶- بیماریهای مجاری تنفسی و بینی و گلو و ریه 

۷- بیماریهای قلب و خون و عروق دوجلدی

۸- بیماریهای غدد و کید و طحال و تیروئید 

۹- بیماریهای گوارشی دو جلدی 

۱۰- بیماریهای جنسی و کلیه و مجاری ادرار دو جلدی 

۱۱- بیماریهای زنان و بارداری و نوزاد دو جلدی 

۱۲- بیماریهای استخوان و عضلات دو جلدی 

۱۳- بیماریهای روحی و روانی و فکری و اخلاقی و غیر جسمی

۱۴- بیماریهای سرتاسربدن و لاعلاج 

📚📚📚📚

این نسخه ها مربوط به اساتید خیراندیش + تبریزیان + کرد افشاری+ عزیزخانی +خدادادی +منتظر+ باقری + آل اسحاق+ دریایی

📚📚😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

این مجموعه بالا برای کارهای درمانی بیماران و اطبا کافی لست .

استاد خیراندیش رئیس دانشکده طب اسلامی ایران 

انتشارات نشر زبر جد در پاساژ قدس قم خ ارم