سوال

 باسلام برای کیپ شدن و گرفتگی بینی که بر اثر سرما خوردگی و فشارخون و یا هر علتی دیگر بوجود امده باشد چه بایدکرد,

جواب

۱- مالیدن روغن بادام تلخ با پایه بادام و یا روغن سیاهدانه به روی بینی و داخل آن روزی سه بار .

۲- حجامت عام پشت کتف در سه نوبت هرماهی یکبار .

۳- مالیدن روغن کنجد روی بینی 

۴- بوئیدن سبزی نعناع و یا خوردن قرص نعناع

۵- گذاشتن یک نخود حنا پشت گوش و‌ کف پا تا بخارات گرم بدن کاهش یابد .

۶- بادکش هر سه ماه یکبار در دوطرف اطراف ستون فقرات 

۷- مالیدن روغن مرزنگوش یا مرزنجوش روی بینی یا روزی یک قطره به داخل بینی ( عالیترین ترکیب برای سینوزیت )

۸- ایجاد عطسه مصنوعی 

۹- مالیدن سرکه سیب خانگی روی پیشانی و شقیقه ها چند قطره .

۱۰- پرهیزاز فشار خون که تشدیدکننده گرفتگی بینی است .

۱۱- انواع آلرژی های فصلی

۱۲- بخور نعناع در آشپزخانه و استنشاق از راه دور .

۱۳- خوردن روزانه یک قاشق عسل در یک لیوان اب ولرم به سبب خاصیت آنتی اکسیدانش دررفع گرفتگی بینی موثراست .

۱۴- بخور از راه دور عنبر نسارا به بینی 

🇮🇷💊متناسب با علاقه و ذوق خودتان محورهای بالا را مورد به مورد برای چند روز حداقل ۷ روز اجراکنید