سوال

من موهامو رنگ کردم ویک ساعت وده دقیقه رنگ رو موهایم موند الان موهایم خیلی خشک وانگار سوخته ممنون میشم راهنمایی کنین چکار کنم

جواب

روغن فندوق 

یا 

روغن بادام شیرین 

یا 

روغن نارگیل خالص

یا 

روغن زیتون 

یا 

روغن کرچک یا روغن بادام تلخ دارای مزاج خیلی گرم

عالی در نرم کنندگی هستند