سوال

علایم کاهش غلظت خون را به زبان ساده و مردمی و عامیانه بیان کن

 جواب

ندیدن خواب کابوس و بالاخص خون و‌جنگ 

روشن شدن رخسارو پوست 

نشاط و شادابی 

غم در جان نباشد 

بازگشت اشتهای طبیعی به بدن

اهل ستیز نباشید

دفع دستگاههای مجاری ادراری به راحتی انجام شود 

رنگ‌ادرار تیره نباشد

گرفتگی عضله نباشد 

موهای بدن رشد طببعی داشته باشد و‌بالاخص موهای پا ریزش نداشته باشد .

فشار خون یکنواخت باشد 

روی ناخن صورتی روشن با حاشیه سفید باشد.

اسپرم درزن یا مرد غلظت نداشته باشد 

سوزش و خارش در اندام ها نباشد 

بزاق دهان تلخ نباشد

ریزش مو و شوره مو و چربی مو حداقل شود 

تاج سر تیر نکشد 

بوی عرق تند + بوهای ادرار و مدفوع تند نباشد 

موی زاید در بدن نباشد 

در زنان موقع عادت خون سیاه خارج نشود 

زنان درموقع نزدیکی شرعی احساس دردشدید نداشته باشند 

سرگیجه شدید وجود نداشته باشد 

اب ریزش معمولی باشد و درهرفصلی سرما خوردگی داشته باشد 

پرخاشگری قطع شده باشد

ادامه دارد