🌹فوایدترکیب مشاوره ای زیر:

برطرف کننده کیست تخمدان

افزایش قوای جنسی هم زن هم مرد (سفت کردن کمر)

برطرف کننده درد کمر 

رفع سستی کمر در زنان

تنظیم عادت ماهیانه

و...

 ترکیب عبارتست از

دو عدد قرص کمر نر و ماده به عطاری بگو بهت میده

سپس بگذار ید روی گاز تا پوست روی آنها بسوزند بعد داخل اون یک مغز سفید هست که باید در بیاری کامل پودر کنی

بعد دو عدد زرده تخم مرغ محلی حتما محلی باشه 

فقط زرده 

بهش اضافه کن و خوب هم بزن یک چیزی میشه مثل سیمان صفت

روی کمرت بمال قشنگ

بعد یک پارچه نخی که تا حالا نشسته باشی اب نخورده باشه.

روش بزار و با یک روسری ببند بعد از 2 روز برو حمام با اب گرم کم کم کنده میشه

سه بار در ماه تکرار کن