سوال

برای مقابله با میکروب روده با نگاهی به طب سنتی چه کنیم .

پاسخ

متناسب با غلبه خلط بدن و بالاخص رفتار یبوست و لگنجه 

 ۱- اب سیب با پوست روزی سه لیوان 

۲- عسلاب یعنی یک قاشق عسل در یک لیوان اب ولرم 

۳- دوقاشق عرق آویشن در یک لیوان أب بعد از غذا 

۴- یک سوم معده همیشه خالی بماند که بخارات کثیف معده دفع شود

۵- آنتی بیوتیک های گیاهی از منظر طب سنتی چیست

آنتی بیوتیک های طب سنتی 

  ۱-دمنوش گیاه مرزنجوش ( یا مرزنگوش با مزاج گرم و خشک ) .روزی یک قاشق در آب آشامیدنی

  ۲- عصاره برگ زیتون ( عرق زیتون با مزاج معتدل ) 

  ۳- گیاه یا عرق آویشن رقیق ( مزاج خیلی گرم و خشک ) 

  ۴- گیاه خارشتر ( با مزاج سرد و تر بعضی گرم و تر) زنان باردار ممنوع

  ۵- گیاه خارخاسک ( با مزاج گرم و خشک و بعضی معتدل میشناسند) .

  ۶- گیاه آذربه ( گرم و خشک ) .

  ۷- سیب خوردنی با پوست و مخلوطی از عسل .

  ۸- گیاه جین سینگ ( مرکب القوی یا گرم و خشک ).

  ۹- گیاه بابونه ( مزاجش گرم و خشک ).

  ۱۰- گیاه پونه کوهی ( گرم و خشک ) . باردار ممنوع

  1۱- پیاز ( گرم و خشک )

  ۱۲- گیاه اسطوخدوس یا عرق آن ( گرم و خشک ) 

  ۱۳- عسلاب آنتی بیوتیک اول طبیعت 

  ۱۴- نعناع بالاخص کوهی ( مزاجش گرم و خشک )

  ۱۵- لیمو ترش ( مزاجش سرد و تر )

  ۱۶- دوسین ترکیبی سیاهدانه با عسل ( خیلی گرم و خشک ) 

  ۱۷- سیر منطقه سردسیر ( با مزاج خیلی گرم و خشک)

 موارد بالا باید بصورت نوبه ای و با دوز اندک و تدریجی و براساس مزاج معده و با مصلح آنها مصرف شود