سوال

جناب معارفی من مدتی است کاهو و رزیم با سرکه و آبغوره دارم و نه تنها شکم من کوچک نشده است بلکه احساس دارم اعصاب من خراب شده و مدتی است از ارتباط جنسی با همسرم بشدت متنفرم دلیل این نابسامانی در بدن من چیست .

جواب

شکم بزرگ زنانه را چگونه کوچکش کنیم 📚💊

خانم ها جرا با بدنتان رحم نمی کنید 

شما چربی سرد دارید 

یعنی بلغم بایستی خون تان اصلاح بشود

راهکار ساده لاغرشدن 

چهاردانه سیب زرد 

یکی ناشتا یکی بعد صبحانه یکی بعد ناهار یکی بعد شام اجرا چهارماه 

🇮🇷أیا میدانید وقتی به شکم‌رژیم سخت میدهید غده هیپوفیزتان در مغز کوجک میشود و برای همیشه عصبی و بیحوصله و تومور مغزی میگیرید 

💊📚آیا میدانید وقتی برای مقابله با چربی سرد شکم روزی یک لیوان سرکه میخوری بر چربی محیطی می افزایی و از طرفی برای همیشه دهانه رحم شما بسته مشود و دیگر شهوت جنسی برای مجامعت شرعی نخواهی داشت پس تامل کنید و با تغذیه آرام و مزاج گرم و تر و یا مزاج کرم و خشک در کاستن چربی شکم گام بردارید در وبلاگ مطالب مفصل هست