انگل ها را با نگاهی به طب سنتی درمان کنیم

درمان انگل :

  ٨ قاشق مرباخوری سیاه دانه داخل ظرفی ریخته و سرکه طبیعی انگور خانگی را روی ان بریزیم به طوریکه روی سیاه دانه ها گرفته شود یک هفته زمان بدهید و بعد از یک هفته هرشب وسط غذا یک قاشق مرباخوری بجوید .

 ۲- برای بجه های کوچک غیر شیری هسته برتغال خشک کنید و ان را بودر کنید وسپس ان را به مدت یک هفته به اندازه یک کپسول به بچه بدهید .

لازم به دکراست 

افراد چاق عموما گرفتار انگلها میشوند چون بدن سرد و سست و خون حرارتی ندارد پس کرم ها حیات پیدا میکنند 

بالعکس لاغراندام ها چون صفراوی هستند کرم ها حیات فعالی ندارند