پرسش

همسر من چند سال روی الت تناسلی او پوسته پوسته میشه وخارش وسوزش داره میخواستم ببینم چکار باید بکنه و آیا طب سنتی راهکاری دارد ؟

پاسخ

سلام پوسته پوسته شدن کف دست و پا و آلت جنسی یعنی ریشه از روده خشک + غلظت خون + حرارت صفراوی بدن یعنی خلط صفرا بالاست 

پس 

ضماد حنا به کف پا و ألت جنسی 

خوردن عرق های چهارسرد ختمی و کاسنی و بید و نیلوفر حتی گشنیژ .

قطع کامل ادویه جات 

مالیدن یکی از روغنهای بنفشه و ختمی و کدو به آلت و بیضه 

مصرف تغذیه سرد و تر

دوری از فست فود 

مجامعت شرعی کم کم با پرهیز از تولید شهوت 

تغذیه أش جو و سماق و تمرهندی

مصرف ماالشعیر

دوری از نوشابه های گازدار

دفع یبوست بصورت صددرصد 

خوراک لوبیا سبز 

مصرف سکنجبین چهار قاشق در یک لیوان أب با اندکی بارهنگ .

مالیدن ژل اسفرزه به آلت جنسی 

دوری از تخم‌مرغ 

دوری از خربزه

نوشیدن عرق خارشتر روزی یک لیوان