نشانه های غلبه اخلاط بلغم در بدن :؛

پر خواب .

خوابیدن باران و برف و باران و تگرگ و سیل و رودخانه و اجنه .

ادرار سفید رنگ .

هضم ضعیف هاضمه .

کسالت و بی حوصله.

کند فهم .

ابریزش بینی 

زود بیمار شدن.

تشنگی اندک.

پوست سفید رنگ بالاخص صورت.

سستی گوشت بدن و اگر انگشت در بدن فرو کنی براحتی انجام میشود‌

آب دهان زیاد با چسبندگی.

آروغ ترش و ریفلاکس.

در زنان ترشحات سفید رنگ رحم و با بدبویی.

چین و چروک زود هنگام.

👥علل غلبه خلط بلغم چیست: 

فصل زمستان و رسیدن پیری وچاق شدن بدن و شکم وخوردن لبنیات زیاد بدون مصلحات و اب درمانی غلط وماهی خوری زیادو زندگی در اب مثل وسواسها هستند