برای درمان گل مژه 

گرمیجات حذف شود 

عرق آرتی شو روزی یک لیوان 

عرق کاسنی و خارشتر جداگانه روزی یک لیوان 

حتما چشم را با گلاب و یا کاسنی چند بار بشورید 

دود عنبرنسارا با فاصله انجام شود

📚📕💊

ایجاد گل مزه نشانه از حضور اخلاط بسیارکثیف در پیشانی فرد است 

پس خوردن عرق بابونه 

ریشه کاسنی جوشانده و به روی حوله بریزید و سپس در پیشانی بگذارید 

هر هشت ساعت نصف استکان ریشه فوق عرقش خورده شود