نشانه های خلط صفرا ( گرم و خشک )دربدن:؛ 

دلشوره زیاد .

کم اشتها.

زردی رنگهای پوست و صورت وزبان و دندان وچشم.

تلخی اب بزاق دهان .

تهوع صبح هنگام.

عاشق فصل زمستان و لذت بردن از ابن فصل .

خواب دیدن جنگ و خونریزی و آتش .

تنفس سریع .‌

خواب اندک و دیر خواب و سبک خواب .

زبان خشک .

بینی خشک 

پوست خشک.

اشتهای کم.

سوزن سوزن شدن پوست.

خشم و عصبانبت و بیقراری زیاد.

یبوست فراوان.

رنگ ادرار زرد.

عطش شدید.

در بانوان ترشحات زرد.

قاعدگی دردناک.

بیماری بندرت.

👥علل غلبه خلط صفرا:؛

فصل تابستان ٬ جوانی و غرورها٬ بدن داغ ٬ شیرینی زیاد خوردن