ٱبزن لگنچه و مقعد برای دفع یبوست و بواسیر ( همورویید )؛:

 گیاهان ( ختمی و بنفشه و پنیرک و گلسرخ و کاسنی و تخم گشنیژ) هرکدام ۵۰ گرم تهیه کرده ‌ و سپس مخلوط شده و به هفت قسمت تقسیم کرده وبرای هرروزو یا 48 ساعت یکبار را یک بسته در یک قابلمه بزرگ انداخته و هفت پارچ آب جوش ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه جوش آرام زده و سپس صافش کرده و گرماگرم در داخل آبزن به مدت ۲۰ دقیقه بنشینید و تا هفت بار تکرارشود 

باز میتوانید یک دوره دیگر اجرا کنید 

بانوان باردار + بانوان در ایام پریود ممنوع هستند

اگر دارای عفونت در روده و مجاری ادراری هستید حتما بابونه و شیرین بیان هم اضافه کنید