نشانه های غلبه خلط سودا ( سرد و خشک):؛

کابوس و خواب جن دیدن .

بروز لکه سیاه و قهوه ای در بدن و صورت.

چروک شدن صورت و سیاهی گرفتن پوست .

لاغر شدن تدریجی .

سوزش دهانه فم المعده.

اشتهای کاذب و خرده خوری به علل ضعف .

کم حرف و عزلت نشبن و دوری از صله رحم .

ناامیدی واهل خودکشی و بدبین و نگران به آینده .

علاقه به شعر.

اسپاسم عضلات و حنجره و گرفنگی.

دارای افکاربد.

ذهنیت گرا.

فکر و خیال زیاد.

تاخیر پریود در زنان و دفع خون لخته ‌لخته و تیرگی در خون .

مدفوع قهوه ای رنگ و سیاه رنگ.

اسپاسم عضلات پشت ساق.

ادرار سیاه رنگ.

پرمویی در بدن .

خشکی زیاد پوست .

👥چرا غلل سودا شکل میگیرد ؛: 

فصل پاییز شدن ٬ پیری رسیدن ٬ غذای مانده و سنگین خوردن ٬ گوشت مانده خوردن است.