سوال

چرا محل بادکش دستی و یا بادکش با آتش متورم میشود 

پاسخ 

پوست شما بشدت خشک است بایستی قبلا چند دقیقه با روغن کنجد به روش آرام چربش میکردید 

۲-اگر بادکشی انجام شد و زیر پوست تاول زد لطفا کرم تترا سایکلین روی تاول ها درسه نوبت بزنید و پانسمانش را عوض کنید  

۳-یا عسل روی زخم بمالید