سوال

فرزندم بشدت شلوغ و بازیگوش و شاید بیش فعال باشد برای آرام سازی او چه کنم

پاسخ فرزند شلوغ و باژیگوش

این کودک غلبه خلط دموی ( گرمی و تری ) دارد پس بدن بجه را ناگهان سردش نمی کنیم 

شربت خاکشیر + شربت سکنجبین + دمنوش ترنجبین بسیار مفید است .

۲- سعی کنید کودک یبوست نگیرد 

۳- تغذیه کودک را از مزاج گرم به سمت مزاج سرد گاهش بدهید