پرسش

جناب استاد معارفی من جه کنم برای فشار که فشارم نه بود دکتربه من گفت توغذاهات نمک استفاده کن

جواب 

فشارخون را با عسل بالا ببر

موافق با نظر فوق به هیچ وجه نیستم 

شربت شیره انگور، مفرحات《تخم شربتی+بالنگو+فرنجمشک+گلاب+عرق بید مشک بصورت شربت》وانجیر وآلوی بخارا پخته یا معجون مویز با آب میوه ها به بیمار داده شود به سرعت ضعف بیمار به قوت تبدیل خواهد شد.

شربت توت + ژل رویال + عسلاب + گوشت کباب بزگ گوسفندی + فسنجان + أب سیب عالیست + شیرینی جات طبیعی + کوز و انبه + ارده شیره + نان و پنیر و گرپو شب هنگام + خرما + روغن گنجد + جگر + سبزی جات + خشکبار عالیست