سوال :

مفصل سازی در بازوان تصادفی و فاقد گوشت و ماهیچه با نگاهی به طب سنتی چگونه انجام شود که بتوان میله پلاتین را از دست خارج کرد چون من پول برای هزینه ترمیم سازی ماهیچه ها ندارم متشکرم .

پاسخ از استاد علی مهربانی

1= سه قاشق پودر گیاه مورد با زرده تخم مرغ محلی با روغن بادام شیرین مخلوط شده و روزی چند بار به موضع فاقد ماهیچه مالیده شود و پی در پی پانسمان تعویض شود .

2= روغن بادام شیرین بر موضع فاقد ماهیچه مالیده شود .

3= مصرف کله گوسفندی بالاخص پاچه گوسفند بسیار مفید و ماهیچه ساز است .

4= مصرف پای مرغ بالاخص مرغ محلی مفید و کارساز است .

5= پودر سنجد با شیر و عسل و گردو روزی تا سه لیوان کاربری بسزایی دارد .

6= تغذیه فسنجان با مغز بادام شیرین مفید است .

7= ماهی و تغذیه و میوه جات سرد و تر و سرد و خشک از برنامه او حذف شود .

8= کباب برگ گوسفندی بعنوان تغذیه با اولویت اول در دستور رژیم غذایی قرار گیرد .