س : چرا کودک من همچنان کوتاه قد است و رشد ندارد .:

👥ج : برای رشد طبیعی کودک نیازمند به ایجاد گرمی و رطوبات کافی در بدن بچه هستیم ‌

بنابراین باید حرارت و رطوبت را به نسبت کافی و مناسب به او برسانیم .

پس غذاهای معتدلی که حرارت و رطوبت کافی دارند مثل گندم + نان گندم + گوشت کباب گوسفند+ مواد شیرین طبیعی + انکور + انجیر+بادام شیرین + ورزش والیبال هستند.

درمقابل دوری از فست فوت ها و بستنی و شکلات و هله هوله خوری و چیپس و کاکائو و سوسبس و کالباس و قارچ و پفک هستند که مانع رشد بدن کودک میشوند