سوال حقیر از استاد علی مهربانی در همدان

خانمی حدود ۵۰ساله دارای آندومتر رحمی با ۱۴ میلیمترو قاعدگی دردناک و توام با دردزیرشکم و دارای استسقا شکمی است برای کاهش دردقاعدگی و حذف اندومتر چه باید کرد .

پاسخ دریافتی تلفنی ازاستاد که تحریرشده بشرح زیراست :

۱- روغن سیاهدانه خوردنی چهارواحد با عسل مرغوب دو واحد با سرکه انگور خانگی یک واحد مخلوط کرده و هر ۸ ساعت یک قاشق غذاخوری میل شود .

۲- عرق رازبانه ( غیر پریود) روزی یک استکان تا یک لیوان .

۳- شیاف آب ( مخلوطی از دمنوش قدومه با مغزتخم کدوی بدون نمک با اسفرزه) به داخل واژینال رحم .

۴- آبزن دمنوش گیاه بومادران برای نشستن لگن روزی یکباربه مدت بیست دقیقه. غیر پریودی.

۵- دود عنبرنسارا ( پشکل ماده الاغ ) با گیاه گل ارونه به روش دوددهی به دهانه رحم درزیر کرسی با کمک منقل زغال و.. روزی یکبار.

۶- میوه جات خیلی سرد مثل هندوانه و خیار ممنوع و سیب درختی هم برای ایو مورد ممنوع.

۷-بادام زمینی روزی ۱۴ عدد عالیست.

۸-عرق یونجه روزی یک اسنکان .

۹-عرق برگ کتان روزی یک استکان . 

۱۰- عسل با نصف لیموترش یا آب لیمو روزی یک لیوان تا چهل روز الزامیست .

۱۱- سرکه شیره انگور خانگی ( چهار پنجم آب و یک پنجم سرکه ) .

۱۲- ضماد روغن سیاهدانه اصل روی رحم و موضع درد یعنی زیر ناف .

۱۳- مصرف هفتگی دوبار خورشت فسنجان 

۱۴- تغییر رژبم تغذیه به محتوای مزاج گرم .

۱۵- ترکیب حساس و با احتیاط ( اسیداوریک یک قاشق و ریختن ۵ قاشق ماست شیرین در یک کاسه سنگی ) و دود دادن آن به دهانه رحم حتما با مشاوره ااستاد ضروریست 

 ۱۶-سویا و بادام زمینی و یونجه و بذر یونجه مصرف شود