طی چندروز گذشته گزارشات زیادی زیادی از خشکی گلو گزارش شده که برای صفراوی ها ( یعنی افراد گرم و خشک ) ناشی از تغذیه زولوبیا و بامیه و فلفل جات و شیرینی جات زیاد است 

چه کنیم 

روی برنج پودر لیمو عمانی بپاشید .

شربت خاکشیر با بارهنگ و اندکی با شیرینی.

شربت خرفه با شکر 

شربت گلاب و بید مشک با اندکی شیرینی میل شود