یک تدکر مهم درباره دندانها 

دندان بعضی رنگ زرد گرفته و در تابستان با روزه داری و بروز گرما تشدید میشود

😃😃شما به یک  دندان پزشک میروید درد ناشی از دندان را دارویی تجویزی میکند 

🌷🌷🌷اما ما در طب سنتی بروزرنگ زرد را ناشی از غلبه خلط صفذا و خشکی روده و استرسهایی که آب خون راکمتر و خون را غلیظ ولو را خشک میکند و نتبجتا افراد دموی مزاج دارای دندان درد و یا لثه درد و یا توام با خونریزی میشوند 

😃جای نگرانی نیست شما غلبه مزاج صفرایت را با تغذیه سرد و تر تغییر بدهی و دندانت را فقط با مسواک ٱغشته به نمک بشویی مشکل تدریجا حل میشود و دندان سفت شده و زردی برطرف میگردد